Miljöpolicy


Vi är stolta att kunna presentera...

..ett växande utbud av FFP odlade blommor.

Fair Flowers Fair Plants.

 

"Inom blomsternäringen finns en mängd olika certifieringar för att garantera rättvisa arbetsförhållande hos odlarna samt att miljökrav uppfylls. Den internationella blomsterhandelsorganisationen Union Fleurs har nu tagit fram en universell standard som bygger på MPS-systemet, Fair Flowers Fair Plants- FFP, och en logga som ska göra det lättare för konsumenten att känna igen dessa blommor och veta vad de står för. FFP-märkningen garanterar att blommorna är producerade under förutsättningar som visar respekt för både människor och miljö. Den garanterar högt ställda krav då det gäller de anställdas villkor; att inget barnarbete förekommer, att man kan leva på sin lön, att man har rätt att bilda fackföreningar, att man har reglerad arbetstid etc. Den garanterar också högt ställda krav då det gäller miljön; att man inte använder förbjudna gifter, tar hänsyn till vattenförbrukning, energiförbrukning, användning av växtskyddsmedel, har god hantering av sopor/avfall, tillvaratar miljön i omgivande landskap etc. FFP-märkningen används på både snittblommor och krukväxter, oavsett var de odlats" Informationen kommer från www.interflora.se

 

Interflora Lidköping är medlem i FFP. Butiken kommer att ha ett utbud av FFP odlade blommor, som varierar från vecka till vecka beroende på tillgängligt utbud. Vi kommer även att informera våra kunder om vilka av våra varor som är FFP märkta, med tydlig information. Vill Ni veta vilka FFP märkta blommor vi har hemma just för dagen, så är Ni hjärtligt välkomna att ringa oss på 0510-202 95.

 

För mer information om "Fair Flowers, Fair Plants" gå in på fairflowersfairplants.com

Interfloras miljöpolicy

Prioritera – Minimera – Engagera

Interflorakedjans affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för glädje och omtanke genom professionellt hantverk och kunskap i en inspirerande miljö där kunden finns.

Som ledare i branschen ser vi det som vårt ansvar att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår negativa miljöpåverkan inom följande tre områden; produkter, transporter och butiker.

Miljölagstiftningen är minimikravet för vårt miljöarbete. Nedanstående riktlinjer visar hur vi vill bedriva vårt miljöarbete för att nå den hållbara utvecklingen.

  1. Vi ska öka vårt utbud av ekologiskt odlade blommor genom att prioritera grossister som tar sitt miljöansvar och som i sin tur påverkar odlarna.
  2. Vi ska prioritera miljö i vår bedömning och val av övriga leverantörer och deras produkter.
  3. Vi ska minimera vår klimatpåverkan genom energieffektivare butiker och smartare och mer miljöanpassade transportlösningar.
  4. Vi ska minimera avfallsmängden genom att använda färre och bättre förpackningar och material samt genom att återanvända, kompostera, återvinna eller energiutvinna det avfall som ändå skapas.
  5. Vi ska engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet och öppet redovisa resultat av vårt miljöarbete till våra kunder och andra intresserade.

    Dessutom prioriterar vi de odlare som aktivt arbetar både med miljö- och välfärdsprogram runt om i världen.